Kärhana hakynda

Kärhana ýerli daýhanlar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa gök we miwe önümleri öndürijilerden almak hem-de söwda nokatlaryna ter we arassa görnüşinde ýetirmek ugrunda işleri ýerine ýetirýär.

D o w a m y
image

Miwe we Bakja önümleriniň Siziň ýokary islegleriňizi kanagatlandyrmasy Biz üçin örän möhümdir.

Biz hakynda
Önümler
Işjeňligi

Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Ýylgaý Durdyýew köçesi, jaý №8 "Säher" binasy, 3-nji gat, "Ter Önüm" H.J.

+993 63 93 52 25

info@teronum.com

+993 12 xx xx xx